Felhasznált szakirodalom

 1. Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., Szatmár-Bereg megye alispánjának iratai (1868) 1872 – 1950, 43,04 ifm
 2. Palmer Kálmán: Nagybánya és környéke. 1894.
 3. Takáts Sándor: Komárom és vidéke. 
 4. Nagybánya és vidéke hetilap. 1896 – 1910.
 5. Thorma János: A művészeti nevelésről. Nagybánya. 1899.
 6. Lyka Károly: A Nemzeti Szalon története, Művészet. 3. évf. 1904. 80-85.
 7. Dr. Lázár Béla: Glatz Oszkár. Művészet, 1911. 335-342.
 8. Szmrecsányi Miklós: Visszapillantás az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat 50 éves múltjára, Művészet. 10. évf. 1911. 97-158.
 9. Felvinczi Takács Zoltán: Máramarossziget és Hollósy Simon. Nyugat, 1914. 8. szám
 10. Wallerhausen Zsigmond: Hollósyról. Nyugat. 1917. 18. szám
 11. Felvinczi Takács Zoltán: Hollósy Simonról. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei I. 1918. 151-177.
 12. Réti István: Hollósy Simon. Nyugat, 1918. 11. szám
 13. Hollósy Simon levelezéséből. Nyugat. 1918. 24. szám
 14. Lázár Béla: Iványi Grünwald Béla, (Az Ernst Múzeum Művész Könyvei II.), Budapest, Ernst Múzeum, 1921.
 15. Dr. Rózsaffy Dezső: Hollósy Simon és iskolája. A műbarát. 1922.
 16. Dr. Rózsaffy Dezső: Emlékezés Ferenczyre és Nagybányára. A műbarát. 1922. 40-44.
 17. Feszty Árpádné Jókai Róza: Akik elmentek… Budapest, Athenaeum. 1923.
 18. Réti István: Nagybányai művészek (Hollósy, Ferenczy, Thorma, Grünwald) Nyugat. 1924./ 6, 8, 12. szám
 19. Lyka Károly: A nagybányaiak küldetése. Magyar Művészet. 1. évf. 6.
 20. Réti István: A harmincéves Nagybánya. I. 1926. Magyar Művészet 2. évf. 305.
 21. Réti István: A harmincéves Nagybánya. II. 1926. Magyar Művészet 2. évf. 365.
 22. Réti István: Hollósy Simon. Amicus 1927.
 23. Ferenczy Valér: Ferenczy Károlyról: Nyugat. 1929. 2. szám
 24. Özv. Feszty Árpádné: Bródy Sándor. Nyugat. 1930. 22. szám
 25. Lyka Károly: Nagybánya bölcsőjénél. műv. szalon. 1930. 3. 4. szám
 26. Ferenczy Valér: A régi Nagybányáról, Nyugat. 1931. március
 27. Ferenczy Valér: Ferenczy Károly karikatúrái. Magyar művészet. 1935. 169.
 28. Tóth Laura: Pósa Lajos. Bölcsészetidoktori értekezés. Budapest, 1936.
 29. Réti istván: Szinyei Merse, Ferenczy, Thorma. Magyar művészet. 1938. 65-78.
 30. A mûvész életpályájának rövid felidézése: Ybl Ervin: Hollósy Simon és Max Buri. Magyar Művészet, 1948. 4. sz. 177-179.
 31. Radocsay Dénes: Hollósy Simon leveleiből. A M. Művtört. Munkaköz. évkve. 1951. 173-181.
 32. Lányi Vera: Festőink az 1896. évi millenáris kiállításon. A M. Művtört. Munkaköz. évkve. 1953. 375-391.
 33. Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig, Corvina. 1953.
 34. Aradi nóra: Nagybánya értékeléséhez. a m.művtört. munkaköz. évkve. 1953. 423-434.
 35. Soltész Zoltánné: Hollósy Simon leveleiből. A M. Művtört. Munkaköz. évkönyve. 1953. 613.
 36. Réti István: A nagybányai művésztelep. (Szerk. Aradi Nóra). Budapest, Képzőművészeti, 1954.
 37. Soltész Zoltánné: Hollósy Simon leveleiből. In: művészettörténeti tanulmányok. Bp. 1954.
 38. A. Ny. Tyihomirov: Hollósy Simon. In: Szabad Művészet 1954.
 39. Farkas Zoltán: Csók István. (Magyar Mesterek), Budapest, Képzőművészeti Alap, 1957.
 40. Aradi Nóra: Réti István. (Magyar Mesterek), Budapest, Képzőművészeti Alap. 1960.
 41. Ferenczy Béni: Írás és kép. Budapest, 1961.
 42. Felvinczi Takács Zoltán: Hollósy Simon I. Művészettörténeti értesítő, 1961. 2-4 sz
 43. Felvinczi Takács Zoltán: Hollósy Simon II-III. Művészettörténeti értesítő, 1962.
 44. Felvinczi Takács Zoltán: Hollósy Simon IV-V. Művészettörténeti értesítő, 1963. 2-3. sz.
 45. Aradi Nóra: Nagybányáról. Művészet, 1963. 2. szám 3-6.
 46. Péczely Piroska: Szablya Frischauf Ferenc. Keszthely, 1963. MNG adattár
 47. A Ferenczy-család. A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása a Budavári Palotában. Budapest, 1968.
 48. Lyka Károly: vándorlásaim a művészet körül. A müncheni Hollósy-körben. Budapest, 1970. 30-67.
 49. Murádin Jenő: Emlékek, adatok az ismeretlen Hollósyról. Utunk Évkönyv 1971. 323 – 338.
 50. M. Kiss Pál: Hollósy Simon levele Herman Ottóhoz. művészettörténeti értesítő, 1974. 2. sz
 51. Dévényi Iván: Thorma János. A művészet kiskönyvtára, Corvina. 1977.
 52. Murádin Jenő: Hollósy Simon: A huszti vár. Műv. ért., 1979. 2. szám
 53. Gergely Attiláné, Baktai Julianna: Az Országos Képzőművészeti Társulat a művészeti élet irányító intézménye (1880-1900) Ars Hungarica, 1979.2
 54. Murádin Jenő: A Ferenczy család Erdélyben. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.
 55. Lyka Károly: Magyar művészet Münchenben 1867-1896. Corvin, 1982.
 56. Borghida István: A nagybányai „szakadás” Hollósy Simon leveleinek tükrében. Szerk.: Kántor Lajos In: Képzőművészeti írások 1984.
 57. Telepy Katalin: Iványi-Grünwald Béla, Képzőművészeti kiadó, 1985.
 58. Szinyei Merse Anna: A Majális festője közelről: Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezése. Akadémia Kiadó, Budapest 1989.
 59. Csók István: Emlékezéseim. Officina, Budapest 1990.
 60. Gráber Margit: Emlékezések könyve, Gondolat 1991. 25.
 61. Pósa Lajos. In: Hegedüs Géza, A magyar irodalom arcképcsarnoka, 1991.
 62. Jurecskó László-Kishonthy Zsolt (szerk.): Nagybánya. Nagybányai festészet a neósok fellépésétől 1944-ig. Mission Art Galéria, 1993. 286., 45 színes, 96 fekete-fehér reprodukció
 63. Murádin Jenő: Nagybánya. A festőtelep művészei, Miskolc, 1994.
 64. Jurecskó László – Kishonthy Zsolt (szerk.): Tanulmányok a nagybányai művészet köréből. Nagybánya Könyvek 3. Mission Art Galéria, 1994. 106 oldal, 40 fekete-fehér reprodukció
 65. Fazekas Rózsa: Szatmár megye kézműves iparának jellemzői 1828-ban, Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 11. Nyíregyháza, 1995. 127 – 150.
 66. Dokumentumok a Nagybányai Művésztelep történetéből. I. A nagybányai művészet és művésztelep a magyar sajtóban 1896–1909 (szerk.: Tímár Á.), Miskolc, 1996.
 67. Murádin Jenő – Szűcs György: Nagybánya száz éve: történeti források : művészeti topográfia. Miskolc – Nagybánya, 1996.
 68. Nagybánya művészete. Kiállítás a nagybányai művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából (kat.), Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1996.
 69. Piktorok városa Nagybánya. (Nagybányai festők). Szerkesztő-rendező: Nagy T. Katalin. Budapest : Duna Televízió, 1997. (Duna TV Videotár).
 70. Végvári Lajos: Ferenczy Károly bibliai tárgyú képei. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 35-36. 1997.
 71. Tímár Árpád (szerk.): A nagybányai művészet és művésztelep a magyar sajtóban.(1896-1909) Nagybánya Könyvek 7. (Sorozatszerkesztő: Jurecskó László – Kishonthy Zsolt). Mission Art Galéria, 1997. 493.
 72. Rád Szilvia: Thorma János müncheni évei. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 3. – Thorma János Múzeum könyvei 30. Kiskunhalas, 2009. 427.
 73. Tímár Árpád: A nagybányai művészek 1898-as művészetpedagógiai programja. In: Ars Hungarica, 2001. 1. szám, 143-152.
 74. Blaskóné Majkó Katalin: A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Egyetemig. 2004.
 75. Császtvay Tünde: Szalon-Garnitúra. Az epreskerti Jókai-szalon és Feszty-szalon. Budapesti Negyed. 2004/4.szám
 76. Almási Andrea: Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007.
 77. Szöllősy Tibor: Hollósy Máramarosban. Széphalom könyvműhely, 2008.
 78. Boros Judit: A nagybányai művésztelep az alapítástól az első vh.-ig. a Bornemisza p. társaság kult. ért. 2010. 2. szám.
 79. Ölel Carolus: Ferenczy Károly levelezése. Szerk.: Boros Judit, Kissné Budai Rita. MNG Kiadványai, Budapest 2011.
 80. Birkás Ákos: Ferenczy Károly magyarsága, In: Art magazin 2011/6. 8-13.
 81. Thorma János levelezéséből. Kiskunhalastól Nagybányáig. Szerk.: Sümegi György.  Kiskunhalas 2012.
 82. Murádin Jenő – Szücs György: Genius loci. Festői témák és motívumok Nagybányán. 2014.
 83. Nagybánya és környéke. Szerk.: Dávid  Lajos. Teleki Társaság, Nagybánya 2014.
 84. Szabó Attila András: 120 éves a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 2015.
 85. Gréczi Emőke: Van-e csakra Máramaroson? In: Art Magazin 2015/8. 38-42.
 86. Simon Bernadett: Elszállt, mint egy léghajó… – az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás 120. évfordulója. Újkor. 2016.


internetes források

http://www.hung-art.hu/vezetes/nagybany/index.html

http://www.nagybanya.ro/muvesztelep/tanulmanyok.php?tan_id=9

http://mek.oszk.hu/03200/03205/html/dokumentum.htm

http://www.maramarossziget.info/tag/hollosy-simon/

www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/f/ferenc_k/index.html

biblia.hu/nevmutato_a_biblia_a_magyar_kepzomuveszetben/ferenczy_karoly

mek.niif.hu/03100/03125/html/eletrajz.htm

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük