Festők a szabadban szereplőlista

 1. Hollósy Simon (1857 Máramarossziget – 1918 Técső) Főszereplő. Festőművész, tanár, iskolavezető. Münchenben nyitott festőiskolát 1886-ban, amit 1917-ig működtetett. Réti István és Thorma János hívására 1896-ban tanítványaival Nagybányára ment, ahova hat nyáron keresztül tért vissza diákjaival.
 2. Thorma János (Kiskunhalas 1870 – 1937) Hollósy tanítványa és jó barátja. Nagybányai lakos, a festőtelep alapítója.
 3. Réti István (Nagybánya 1872 – 1945) A Nagybányai Festőiskola alapítója. Thorma legjobb barátja. Hollósy bizalmasa.
 4. Grünwald Béla (Som 1867 – 1940) 1886-ban érkezett Münchenbe Zemplényi Tivadarral, együtt iratkoztak be a Hollósy-iskolába. 1895-ben betársult a Hollósy-iskolába, a pénzügyeket intézi és tanít. Az ő festményét nem vásárolja meg az állam 1896-ban, ezért pénz nélkül marad az iskola. 1898-ban anyagi nézet eltérés miatt összevitatkozik Hollósyval, és kilép az iskolából. 1899 januárjában feleségül veszi Bilcz Irént, a felsőbányai görög katolikus esperes lányát, és Nagybányán települ le. Édesapját 1900 novemberében temetik el.
 5. Ferenczy Károly (1962 – 1917) Osztrák családból származó, három gyermekes festőművész.(Valér, Noémi és Béni) Felesége Fialka Olga. 1896-ban csatlakozott a Nagybányára utazó festőcsoporthoz, ahol végül családjával le is telepedett.
 6. Kati Walles (1860k. – ?) Münchenben élő, német írónő. Hollósy élettársa 1886 és 1898 között.
 7. Hollósyné Steffens Janka (1860k. – 1937) Kasszírnőként dolgozik a nagybányai Nagyszállóban, itt ismerkedik meg Hollósyval, aki 1899 szeptemberében veszi feleségül.
 8. Ferenczy Valér (1885 – 1954) Festő, grafikus, Ferenczy Károly festő fia, Ferenczy Noémi és Béni testvére. Atyja műtermében kezdte, majd Hollósynál, Münchenben, Párizsban, Olaszországban, Berlinben folytatta tanulmányait.
 9. Ferenczy Béni (1890 – 1967) Ferenczy Károly fia, Noémi ikrek testvére. Később bronzművész.
 10. Ferenczy Noémi (Ferenczy ikrek) Ferenczy Károly lánya, Béni ikrek testvére. Később gobelinművész.
 11. Ferenczyné Fialka Olga – (1848 – 1930) Ferenczy Károly felesége, akitől három gyermeke (Valér, Benjamin és Noémi) született. Olga és Károly másod-unokatestvérek voltak, és amikor 1884-ben hosszú idő után Gavosdián egymás mellé sodorta őket az élet, Olga már igazi kiállító művészként több könyvillusztrációt készített. Károly viszont addigra teljesen felhagyott a festéssel, és gazdálkodással foglalkozott. Az elbűvölő múzsa biztatta és inspirálta Ferenczyt, hogy újra kezdje az alkotást.
 12. Grünwaldné Bilcz Irén (1878 – 1942) A nagybányai görög katolikus esperes lánya. 1899. január 11-én kelnek egybe Grünwald Bélával.
 13. Csók István (1865 – 1961) 1886-ban ment ki Münchenbe, a Mintarajztanodában Grünwald és Zemplényi iskolatársa. A Hollósy-iskolában tanult, majd az Akadémián. 1897-es nyarat Nagybányán töltötte, később Párizsba költözött. Rendszeresen kiállított a nagybányai iskolával.
 14. Glatz Oszkár (1872 – 1958) Hollósy tanítványa 1890-ben Münchenben, majd a párizsi Julian Akadémiára ment tanulni. 1896-ban részt vett a nagybányai festőcsoport megalakításában. 1896-tól 1898-ig Nagybányán dolgozott. Glatz apja adott kölcsönt a Hollósy-iskolának, hogy folytathassa útját Nagybányára. A tőle kapott kölcsönön vitázik össze Grünwald és Hollósy.
 15. Lyka Károly (1869 – 1965) Festői tanulmányai mellett művészettörténetet, esztétikát hallgatott. Az akadémiai évek alatt Münchenben Hollósy Simon szabadiskoláját látogatta, s életre szóló barátságot kötött vele, amely meghatározta későbbi oktatói és művészetkritikai tevékenységét. 1896-tól írásai rendszeresen megjelentek az Új Idők hasábjain. 1902-1918 között a Művészet szerkesztője és írója volt. 1904-ben A képírás újabb irányai c. könyvével, amelyben a modern festészeti irányok keletkezését, fejlődését magyarázta, a Kisfaludy Társaság pályadíját nyerte el. 1906-ban kritikái és művészetelméleti írásai a Kis könyv a művészetről c. gyűjteményes kötetben jelentek meg. (forrás: artportal.hu)

Történelmi figurák

 1. Hollósy József (1858-1898) Hollósy Simon öccse, a magyarországi buddhizmus első képviselője, akitől a buddhizmus magyarországi megjelenését számítjuk. Az általa lefordított és kiadott Buddhista Káté megjelenését (1893, Máramarossziget) tekintjük a magyarországi buddhizmus kezdetének. 1898 áprilisában TBC-ben meghal Máramarosszigeten.
 2. Hollósy István Hollósy Simon bátyja, városi tanácsos a Máramarosszigeti városházán. Hollósy 1896-ban találkozik vele.
 3. Hollósy Anna Hollósy Simon ikertestvére, 1901-ben látogatja meg a festőt két gyerekével Annával és Aladárral.
 4. Ioan Mihaly de Apsa Máramarosi tiszti főügyész, Hollósy 1896 nyarán találkozik vele Máramarosszigeten.
 5. Kiss József költő, író, a Hét főszerkesztője, 1896-ban látogatja meg a festőket Nagybányán és kéri fel őket verses kötetének illusztrálására.
 6. Szinyei Merse Pál festő, a nagybányaiak példaképe, 1896-ban látogatja meg a festőket a művésztelepen.
 7. Gyöngyössi Gyula A cintermi cukrászda tulajdonosa Nagybányán.
 8. Komzsik Alajos vendéglős a nagybányai a Nagyszállóban.
 9. Hock János pap, a Nemzeti Szalon alelnöke 1897 őszétől. Provokatív viselkedésével megosztottságot vált ki a művészek között. Hollósy a pártjára áll.
 10. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, a művésztelep működéséhez szükséges szubvenció az ő döntésén múlik
 11. Turman Olivér nagybányai polgármester, 1898-ban váratlanul elhunyt, ami miatt a műterem építése leállt
 12. Törökfalvi Papp Zsigmond Nagybányai a Városi Kaszinó vezetője, Petőfi Sándor egykori barátja.
 13. dr. Harácsek Imre Nagybányai ügyvéd, ő képviseli Hollósyt a Huszti festmény lefoglalása során, Hollósy esküvői tanúja.
 14. Molnár Mihály (1854 – 1902) könyvnyomda tulajdonos, könyvkereskedő, vármegyei bizottsági tag, városi képviselő és iparkamarai választmányi tag életének 48-ik, boldog házasságának 23-ik évében, hosszú és kínos szenvedés után  elhunyt.
 15. dr. Miskolczy Sándor Nagybányai tiszti ügyész. Hollósyval konfliktusba keveredik egy kép megfestése miatt
 16. Bay Lajos Nagybányai földbirtokos, Thormáék gimnáziumi osztálytársa, parlamenti képviselő, az ő érdekében tartott kortesbeszédet Thorma 1901-ben
 17. Virágh Béla Nagybányán királyi aljárás bíró
 18. Komjáthy Gyula Nagybányai királyi albíró
 19. Komoróczy Iván nagybányai barát, modell, festőtanonc
 20. Hérmán Mihály Szatmár polgármestere
 21. Görgei Artúr 1848-as tábornok, Thorma barátja, 1899 augusztusában felkeresi a nagybányai műtermében
 22. Bródy Sándor író, Thorma és Réti barátja
 23. Jókai Mór író, parlamenti képviselő, kertész
 24. Feszty Árpád festő, Thorma és Réti barátja
 25. Pósa Lajos meseíró, Bródy Sándor barátja, 1898 tavaszán Szatmáron gyermek felolvasó délutánra látogatnak a festőkkel
 26. Révai Ödön Kiss József könyvének kiadója, 1896-ba ő is Nagybányára látogat az íróval
 27. Ruttkayné Kossuth Lujza Kossuth Lajos testvére, Eljön megtekinteni Thorma János Aradi vértanúk című monumentális festményét
 28. Kreith Béla gróf Kossuth Lujza kisérője, Thorma János Aradi vértanúk című monumentális festményének megtekintésénél, az 1848–1849-i ereklyemúzeum alapítója
 29. Máncz János (Sir John) – Ferenczy segédje
 30. Koronghi Lippich Elek Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium művészeti osztályát vezette, Hollósy barátja, Ő intézte az iskolának adott állami támogatást
 31. Paur Géza műtáros a Képzőművészeti Társulatnál
 32. Benczúr Gyula festő, a Benczúr- mesteriskola vezetője)
 33. Mursa család vándorcigányok

A Hollósy-iskola tagjai

 1. Márk Lajos (1867 – 1943) Hollósy tanítványa Münchenben. Nagybányára már nem megy velük.
 2. Papp Gábor (1872 – 1931) 1895-től Hollósy Simon magániskolájában tanult. Az első Nagybányán töltött nyáron a mester segédje. 
 3. Zemplényi Tivadar (1864 – 1917) Grünwald Bélával és Csók Istvánnal érkezik Münchenbe 1886-ban. Hollósynál tanul, de fél év után megromlott a kapcsolat a mesterrel. 1897-es kibékültek, és a Zemplényi család a nyarat Nagybányán töltötte.
 4. Horthy Béla (1869 – 1943) Előbb jogot végzett, utána Münchenben, Párizsban és Nagybányán Hollósy Simonnál tanult. A nagybányai festőcsoport tagjaként plein air szemléletű alakos tájképeket festett. Szobrászattal is foglalkozott. 1897–98-ban és 1901-ben Nagybányán dolgozott. Hollósy barátja.
 5. Nussbaum Jakab Hollósy tanítvány
 6. Liebman Alexander Hollósy tanítvány
 7. Emil Pottner Hollósy tanítvány
 8. Max Buri Hollósy tanítvány
 9. Garay Ákos Hollósy tanítvány
 10. Faragó József (1866 – 1906) Hollósy tanítványa
 11. Belányi Viktor (1877 – 1955) Hollósy tanítványa. 1896 és 1901 között több alkalommal is látogatta a művésztelepet, 1897-ben rész vett első budapesti kiállításukon. 
 12. Kubinyi Sándor (Debrecen, 1875 – München, 1949) Passzív szereplő, Hollósy tanítványa. Művészeti tanulmányokat Münchenben, majd 1896-1901 között a nagybányai festőiskolában folytatott.
 13. Jagerspacher Gusztáv Hollósy tanítvány
 14. Mály József (1869 – 1901) Hollósy unokaöccse, 1893-tól tanítványa. 1897 körül a mester vele is megszakítja a kapcsolatot. Nem sokkal később
 15. Tóth László (1869 – 1895) Hollósy tanítványa Münchenben. 1895-ben fiatalon, váratlanul meghal.
 16. Kukuli Ferenc (1864 Dénesd – ?) Hollósy tanítványa Münchenben. A 19. század végén dolgozott. Münchenben, Hollósy Simon magániskolájában tanult egy évig.
 17. Szamossy László (1866 – 1909) Hollósy tanítványa Münchenben. Nagybányára nem ment, Munkácsyhoz került Párizsba.
 18. Keményffy Dezső Hollósy tanítvány
 19. Dittrich Zoltán Hollósy tanítvány, 1900-ban és 1901-ben látogat el Nagybányára. Vele párbajozik Hollósy
 20. Rudnay Gyula Hollósy tanítvány
 21. Felvinczi Takács Zoltán Hollósy tanítvány
 22. Frischauf Ferenc Hollósy tanítvány
 23. Maticska Jenő Hollósy tanítványa. Iványi Grünwald Béla figyelt fel a tehetségére, aki sokáig patronálta a fiatalon tüdővészben elhunyt festőt.
 24. Rózsaffy Dezső Hollósy tanítvány, élete végéig jó barátja
 25. Erdélyi-Epstein Győző Hollósy tanítvány
 26. Lohwag Ernesztin (Hollósy tanítvány, Frischauf Feri későbbi felesége)
 27. Hradil Elemér Hollósy tanítvány
 28. Löwith Ada Hollósy tanítvány
 29. Vesztróczy Manó Hollósy tanítvány
 30. Góth Móric Hollósy tanítvány
 31. Czigány Dezső Hollósy tanítvány

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük